Les députés ont moins de 12 jours pour tenir leur session ordinaire

Première de leur priorité hier ? Se réunir à huis clos pour discuter de leurs émoluments, de leurs petites rémunérations, de leurs petits avantages.

De toutes les façons on s’attendait à quoi de la part de ces députés ?

A un miracle ?

elman

elman

Digital Native Allez on y croit !

Souscrire
Me notifier des
guest
Le formulaire de commentaire recueille votre nom, email et contenu pour nous permettre de garder une trace des commentaires placés sur le site. Veuillez lire et accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de notre site Web pour publier un commentaire.
10 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments
Molaly

Tsy maintsy avy ao anatiny ao ihany no azo iandrandrana fiovan’ny toen-tsaina. Ohatra hoe misy vitsivitsy na maromaro (na mpanohana na mpanohitra) sahy mijoro ary mampahafantatra izany amin’ny fomba rehetra hoe : ny firenena sy ny vahoaka aloha fa tsy mampidera fitiavan-tena be, ary mitaona sy manentana ireo hafa hanao toy izany

Molaly

Ilay hoe sahy mijoro no tena zava-dehibe sady mampahafantatra e ! Tsy hoe miseho milay fa tena milay hatramin’ny farany.

Molaly

Oh : ny vondrona parlemantera TIM (na vondrona tsy miankina) dia manambara am-pahibemaso amin’ny fomba rehetra fa tsy miady tombon-tsoa be. Raha mahazo tombon-tsoa dia asongadina ho lasa fitondràna marary ny 4×4 ary tokanana mihintsy, ny tombon-tsoa ara-bola anaovana lisitra ny sekoly omena azy isam-bolana

Rafangy

tena mbola anaty ririnina isika izao fa na dia izany aza, aza dia manofy loatra, fa na ireo solombava tim ireo anie ka ny hiady tombontsoa ho azy no nahamay azy nofidina e, tsy ho lazaina eto ny fomba nahazoany ny tsodrano tamin’ny filohan’ny tim, fa sahy milaza aho fa misy amin’ireo tim ireo no tsy hisalasala handray malety rehefa misy izany!
Rafangy

le mot crabes ici veut il dire foza? hihihihihi!

Rafangy

raha nisy izany na dia atao hoe tselatra kely fotsiny aza, dia tsy ho lany 100% rakrisy!ohatra iray, talohan’ny fitsanganan’nygovernemanta ntsay II, dia misy solombava ao milaza fa hoe i frantsa foana no fakahantsika tahaka ka tokony hisy solombava lasa ministra toy ny any frantsa, nefa io solombava miteny io dia nagalatra vola tokony hanaovana hopitaly tany aminy,nanao taratasimbola tsy nisy antoka, nanao kolikoly ary nidirany amponja avokoa izany , saingy amin’ny mahampanao politika azy dia nofafana daholo izany heloka izany, dia io izy afaka nirotsaka sy lany solombava io! ka inona ny ho eritreretina hoe ny vahoaka sy firenena aloha?amindry zareo izany vahoaka sy firenena izany dia izy sy ny akamakama!tadiio ilay namorona ny hoe @ny vahoaka aloha!’ fa tsyefa tsy tsaroany intsony izany hatrizay?

zainjafy

vous êtes pessimistes, attendons voir ce qu’ils vont faire

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!