Fisaorana


Ny vadiny
RATSIMANDRESY Hortense, teraka RAKOTOARIVONY
Ny zanany, ny zafikeliny ary ny zafiafiny,
Ny zanany amin’ny batisa,
Ny iray tampo aminy,
Ny iray tampo amin’ny vadiny,
Ny havany,
dia manolotra fisaorana feno anareo fianakaviana, havana aman-tsakaiza, ny Fianakaviam-ben’ny Terak’Andriantompokoindrindra, ny Fianakaviamben’ny Tafika An-dranomasina Malagasy, ny Andiana manamboninahitra faha 20-n’ny Akademia Miaramila, ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Ambohimalaza-Tanàna, ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Soamanandrariny, Ny Fiangonana Protestanta Tranovato Ambohimalaza Firaisana (FPTAF), ny Maintimolaly sy ny Sakaizan’ny Sekoly Vinet Ambohimalaza, ny mpiara-monina sy olom-pantatra, tonga nidodododo naneho fiaraha-miory tamin’ny fianakaviana, nankahery sy nampitraka, nanolo-tanana tamin’ny endriny samihafa, ary nitrotro am-bavaka azy ireo tamim-pitiavana tamin’ny namoizany ny malalany

Ny Andriana
RATSIMANDRESY Roland Andriambahinisoa
Contre-Amiral (ER)
Ancien Directeur Général de l’OMNIS
Commandeur de l’Ordre National du Mérite français
Grand-Croix de 2ème Classe de l’Ordre National Malagasy
Loholona

ny talata faha 30 Aprily 2019 lasa teo.
Tsara levenana ny maty ary heni-kaja sy heni-boninahitra ny fianakaviana.
Andriamanitra manakarem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo tsirairay avy.
Ialana tsiny ireo izay tsy tratra antso noho ny hafenoan-drano be loatra.

Partager l'article
elman

Digital Native Allez on y croit !

Poster un Commentaire

avatar
  Subscribe  
Me notifier des
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!